פרופיל

סל שירותי תכנון in-house הכוללים את ההליכים הבאים במסגרת ניהול הפרויקטים :

ניהול הפרויקט בשלב התכנון :

 • עריכת לוח זמנים לתהליך התכנון והבנייה
 • ניהול התכנון לרבות, תאום עבודות התכנון בין היועצים השונים, מעקב אחר קצב התכנון וריכוז התוכניות
 • ייצוג היזם בישיבות התכנון

תאום ומעקב במהלך עבודות הבנייה :

 • יצוע ניהול תאום ופיקוח של עבודות ההקמה
 • בקרת המסגרת התקציבית בכל משך הפרויקט ועדכון המזמין
 • מעקב אחר התקדמות העבודה תוך מעקב אחר לוחות זמניים
 • עריכת ישיבות תאום ומעקב ביצוע עם המתכננים והקבלנים השונים לשם פתרון בעיות
 • דווח מפורט למזמין אחר התקדמות הפרויקט

פיקוח באתר :

 • פיקוח מקצועי, קבוע ורצוף על התקדמות העבודה באתר
 • פיקוח על טיב החומרים והעבודות השונות הנערכות באתר
 • פיקוח על ביצוע של חלקי הפרויקט בהתאם ללוח הזמניים
 • מדידה ואישור של הכמויות שבוצעו באתר בחלקי המבנה השונים
 • בדיקה ואישור של החשבונות החלקיים והסופיים של הקבלנים
 • בדיקה ואישור של חשבונות חריגים שיוגשו ע"י הקבלנים

דוגמאות לפרויקטים

 • ניהול פרויקט שיפוץ והרחבת קניון M הדרך – צומת בית ינאי
 • ניהול תיאום ופיקוח למעבדות (450 מ"ר) Steadymed  – פארק המדע רחובות
 • ניהול תיאום ופיקוח למעבדות ננומטיריאלס (200 מ"ר ) – אזור התעשייה ,יבנה
 • פרויקט קלאב פארם – בית מרקחת (250 מ"ר ) – קניון M הדרך
מודעות פרסומת